Kids Portfolio - Simon K Allen
On the Bayou, New Orleans 2008